Skip to main content

Carrito

Close Cart
Servei de Gestió cobrament per a Centres Escolars:


Cobrem les excursions: realitzem el cobrament a les families i els ingressos per al pagaments de les factures a les empresses  que el Centre haja contractat per a realitzar l’excursió. Sempre cumplient i ajudant a cumplir la Lley de Protecció de Dades (RGPD).

Ho resumim en 3 passos:
Activem el pagament a la web, i fins l’ultim dia, les families paguen mitjançant: Tarjeta, Bizum… 

– El Centre rep llistats actualitzats diariament amb els cobraments realitzats a les families, organitzats per Curso i Grup.

– Finalment rep un full, resumint tots els cobraments a les famílies i les transferencies realitzades.

¿Mes Informació?


1. Quant costa el servei?

1 €, per alumne/a, si l’import de l’excursió és inferior a 100 €.
1,5% si l’import de l’excursió és igual o superior a 100 €.


2. Les Excursions es poden gestionar des del compte de Gestió del Centre?

Segons Gestió Econòmica de la Conselleria:
«En les activitats incloses en la PGA, siguen extraescolars i/o complementàries, l’ingrés procedent dels pares/mares no formarà part del pressupost del centre, però sí que haurà de reflectir-se en l’estat d’ingressos com un ingrés tipus B, ja que es pot considerar una prestació de serveis. Aquest ingrés o transferència, (de tipus B), constituirà una anotació de despesa, sense que puga donar-se un resultat positiu o negatiu. Aquesta despesa es destinarà per a pagar a l’empresa encarregada de facturar l’activitat complementària i/o extraescolar, també com a despesa de tipus B«.
Amb el nostre sistema, el resultat del compte serà sempre 0.


3. Es pot gestionar un altre tipus de cobrament d’activitats com: «lloguer de taquilles», quadernets per a tecnologia…?

Sí, la dinàmica i preus són els mateixos que per a les excursions.


4. Per la Llei de Protecció de dades, des del Centre no es poden facilitar llistats, com ho gestionem?
En compliment de la LOPDGDD/RGPD, el Centre no ens facilita cap classe de dada de mares/pares/tutor@s/alumn@s. Són les Famílies les que autoritzen a Aulazon a facilitar les dades necessàries al Centre.

A Aulazon, la nostra missió és facilitar el dia a dia a les Famílies i Docents amb agilitat, senzillesa i transparència.